Compañías navieiras

Na ría de Vigo operan varias compañías navieiras, con flotas modernas de barcos regulares a diferentes destinos e horarios.

Nalgúns casos podes consultar os horarios e tarifas ou incluso comprar os teus billetes en liña na web da navieira.

Pistas e recomendacións: 

Algunhas destas compañías ofrecen, ademais dos servizos regulares, itinerarios e servizos especiais para grupos, eventos ou empresas.